Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย 99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180 โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759  
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  นโยบายการบริหารงาน
  สำนักงาน
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาสามปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  กฏหมายทั่วไป
  คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
  ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
  เรื่องอื่น ๆ
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบังเอียด หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 7 คน
ประกาศวันที่  18 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบังเอียด หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.มะรุ่ยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759
Copyright © 2016. www.marui.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs