Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย 99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180 โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759  
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  นโยบายการบริหารงาน
  สำนักงาน
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาสามปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  กฏหมายทั่วไป
  คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
  ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
  เรื่องอื่น ๆ
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
  ข่าวรับสมัครงาน
 รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 6 คน
ประกาศวันที่  5 มิถุนายน 2563

รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ ระหว่างวันที่ 15-23 มิถุนายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 1.99 MB.]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759
Copyright © 2016. www.marui.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs