Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย 99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180 โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759  
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  นโยบายการบริหารงาน
  สำนักงาน
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาสามปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือประชาชน
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัมนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โรงเรียนบ้านท่าสนุก โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 29 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-51-010 (สำนักปลัด) (ดู : 6) 25 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 25 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู (ดู : 4) 22 ต.ค. 2561
เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 14) 12 ต.ค. 2561
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย (ดู : 18) 9 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุนำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่นชนิดต่างๆ (ดู : 4) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา (ดู : 4) 1 ต.ค. 2561
กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย (ดู : 16) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อทรายกรองน้ำระบบประปา จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 17 ก.ย. 2561
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก (ดู : 15) 17 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานกิจการประปาจำนวน ๙ รายการ(ติดตั้งมาตรวัดน้ำ และซ่อมเเซมประปา ภายในตำบลมะรุ่ย) (ดู : 19) 17 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 17 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ HP Laser Jet ๑๐๒๐ รหัส ๔๖๑-๕๑-๐๐๑๑ (กองคลัง) (ดู : 18) 7 ก.ย. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๔-๕๔-๐๐๑๖ จำนวน ๑เครื่อง (สำนักปลัด) (ดู : 21) 7 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๖ รายการ (กองการศึกษา) ตามรายละเอียดแนบท้าย ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 30 ส.ค. 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนนอราคาสำหรับจัดจ้างเหมาซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๑ พังงา (ดู : 18) 28 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ (ดู : 26) 28 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ Submersible Pumps หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 25 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเชช่าเครื่องเสียง จำนวน ๓วันๆละ ๓,๐๐๐ บาท ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ที่่วาการอำเภอทับปุด จังหวัพังงา ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ดู : 21) 24 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน๒๕ คน,เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตุการณ์ จำนวน ๕ คน (จำนวน ๓๐ คนๆละ ๖มือๆละ ๒๕บาท) ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ที่่วาการอำเภอทับปุด จังหวัพังงา ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน๒๕ คน,เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตุการณ์ จำนวน ๕ คน (จำนวน ๓๐ คนๆละ ๖มือๆละ ๒๕บาท) ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ที่่วาการอำเภอทับปุด จังหวัพังงา ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ดู : 24) 24 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. จำนวน ๒๕ คน,เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตุการณ์ จำนวน ๕ คน (จำนวน ๓๐คนๆละ ๓ มือๆละ ๘๐บาท) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอทับปุดด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 24 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การตกแต่งสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 20) 24 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเครื่องเขียน และวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมจำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ดู : 19) 24 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเครื่องเขียน และวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมจำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ดู : 18) 24 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิงได้) บจ-๙๕๙๑ พังงา (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างเหมาค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๑ พังงา (ดู : 20) 8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร x ยาว ๔.๘๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (ดู : 28) 8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อจัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมวันที่สำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 7 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อจัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (ดู : 21) 7 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินท่อเมนประปา ซอยนายเเพทย์ หมู่ที่ ๖ (ดู : 28) 6 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จดมาตราวัดน้ำประปา จำนวน ๑ อัตรา (ดู : 21) 31 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการเดินท่อเมนประปา ซอยนายแพทย์ หมู่ที่ ๖ (ดู : 26) 31 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำเเข็ง จำนวน ๖ กระสอบ ตั้งเเต่วันที่ ๑ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 22) 26 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 24) 26 ก.ค. 2561
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00*3.00 เมตร จำนวน 1 ผืน โครงการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 24) 26 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง จำนวน 6 กระสอบ ตั้งแต่วันที่ 3-8 สิงหาคม 2561 โครงการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 24) 26 ก.ค. 2561
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 26 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) ตามรายละเอียดเเนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 23 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะรุ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 20 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย หมู่ที่ 4 (ดู : 31) 20 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด (สำนักปลัด) (ดู : 28) 17 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) (ดู : 29) 17 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) (ดู : 29) 17 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองการศึกษา) (ดู : 28) 17 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (กองการศึกษา) (ดู : 27) 17 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลมะรุ่ย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 17 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417-58-0004 จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 29) 13 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำตะแกรงคัดเเยกขยะ จำนวน 12 ชุดๆละ 6,600 บาท เป็นเงิน 79,200 บาท (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 13 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซ่อมเเซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(ดับเพลิงได้) บจ-9591 พังงา (ดู : 29) 13 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 26 กรกฏาคม 2561 จำนวน 3 รายการ (ดู : 30) 13 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (กรณีเกิดสาธารณภัย)องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรายละเอียดแนบใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 11 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำตะแกรงคัดแยกขยะ จำนวน 12 ชุด (ดู : 53) 10 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ ใช้ในกิจการประปา สารส้ม (ขุ่นผง) จำนวน 4,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 5 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อวัสดุ จาระบี รถยนตร์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๖๑ (ดู : 29) 5 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงกรองน้ำดิบระบบประปาของ อบต.มะรุ่ย โดยติดตั้งชุดผสมสารเคมีใช้ในระบบประปา จำนวน๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 4 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเเซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(ดับเพลิงได้) บจ-9591 พังงา (ดู : 35) 2 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงโรงกรองน้ำดิบระบบประปาของอบต.มะรุ่ย โดยติดตั้งชุดผสมสารเคมีใช้ในประปาจำนวน ๒ ชุด หมู่ที่ ๔ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 36) 28 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงานกิจการประปา(ติดตั้งมาตรวัดน้ำ และซ่อมเเซมประปา ภายในตำบลมะรุ่ย) จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 27 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (กรณีเกิดสาธารณภัย) (ดู : 31) 19 มิ.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759
Copyright © 2016. www.marui.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs