Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย 99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180 โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759  
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  นโยบายการบริหารงาน
  สำนักงาน
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาสามปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือประชาชน
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
รายงานผลการดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2561 (ดู : 81) 30 พ.ย. 2561
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (ดู : 100) 22 พ.ย. 2561
ประกาศการกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 84) 5 พ.ย. 2561
ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคันไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 66) 5 พ.ย. 2561
ประกาศการกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 59) 5 พ.ย. 2561
ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคันไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 54) 5 พ.ย. 2561
กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบอกจ่ายค่าตอบเเทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ดู : 90) 25 ก.ค. 2561
แผนการลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ตามโครงการสัตว์ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 88) 25 ก.ค. 2561
ยกเลิกปรถะกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก (ดู : 91) 20 ก.ค. 2561
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 88) 27 มิ.ย. 2561
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 89) 22 มิ.ย. 2561
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 94) 19 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อให้นักเรียนในศพด. อบต.มะรุ่ย โรงเรียนบ้านท่าสนุก โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (ดู : 88) 13 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จดมาตราวัดน้ำประปา จำนวน ๑ อัตรา (ดู : 87) 15 พ.ค. 2561
ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (ดู : 92) 7 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 86) 19 ต.ค. 2560
ประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) (ดู : 81) 1 ส.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (ดู : 71) 20 มิ.ย. 2560
ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต (ดู : 75) 1 มิ.ย. 2560
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส (ดู : 74) 1 มิ.ย. 2560
การเผยแพร่ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 75) 1 มิ.ย. 2560
วิธีดูแลแมว และสุนัข (ดู : 85) 1 มิ.ย. 2560
การใช้ยาในผู้สูงอายุ (ดู : 77) 1 มิ.ย. 2560
สัมผัสสายน้ำและขุนเขา บ้านโคกไคร ,ท่าสนุก คลองมะรุ่ย แหล่งเลี้ยงหอยนางรมใหญ่ที่สุดของไทย (ดู : 77) 1 มิ.ย. 2560
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี (ดู : 79) 1 มิ.ย. 2560
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 78) 1 มิ.ย. 2560
แผนแม่บทชุมชนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (ดู : 83) 1 มิ.ย. 2560
รู้และป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 หวัดสายพันธุ์ใหม่ ที่ระบาดทั่วโลก (ดู : 75) 1 มิ.ย. 2560
ไวรัสซิกา ไข้ซิกา.. โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน.. ภัยเงียบจากยุงลาย (ดู : 80) 1 มิ.ย. 2560
อีโบลา (Ebola) (ดู : 75) 1 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพ (ดู : 74) 1 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ภายในตำบลมะรุ่ย (ดู : 73) 1 มิ.ย. 2560
คู่มือ..ความรู้ ๑๐ สารยาเสพติดอันตราย (ดู : 77) 9 ก.พ. 2560
ย้ายที่ทำการ (ดู : 76) 9 ก.พ. 2560
รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปี 2560 (ดู : 76) 9 ก.พ. 2560
3Rs และการคัดแยกขยะมูลฝอย (ดู : 94) 1 ก.พ. 2560
การป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสเมอร์ส (Mers) (ดู : 76) 1 ม.ค. 2560
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ดู : 75) 31 ต.ค. 2559
องค์ความรู้เรื่องแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกส (ดู : 75) 31 ต.ค. 2559
การขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่ิอรับเบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 75) 31 ต.ค. 2559
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ปี 2561 (ดู : 74) 31 ต.ค. 2559
ประกาศ ผลการแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 73) 16 ก.ย. 2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อนบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 78) 8 ก.ย. 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา (ดู : 76) 22 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดอบต.มะรุ่ย (ดู : 72) 13 มิ.ย. 2559
รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดอบต (ดู : 73) 28 เม.ย. 2559
กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙ (ดู : 71) 5 ก.พ. 2559
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย สมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๙ (ดู : 71) 5 ก.พ. 2559
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.มะรุ่ย ประจำปีการศึกษา 2559 (ดู : 77) 5 ก.พ. 2559
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย (ดู : 72) 5 ก.พ. 2559
ประกาศ ผลสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 72) 15 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ดู : 76) 6 ม.ค. 2559
คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน (ดู : 73) 4 ม.ค. 2559
คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน (ดู : 73) 4 ม.ค. 2559
วิธีลดโลกร้อน (ดู : 75) 4 ม.ค. 2559
การแจ้งให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดู : 72) 4 ม.ค. 2559
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ (ดู : 74) 4 ม.ค. 2559
แจ้งการประเมินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ หมู่ที่ 7 ประจำปี 2559 (ดู : 72) 4 ม.ค. 2559
แจ้งการประเมินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ หมู่ที่ 6 ประจำปี 2559 (ดู : 72) 4 ม.ค. 2559
แจ้งการประเมินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ หมู่ที่ 5 ประจำปี 2559 (ดู : 72) 4 ม.ค. 2559
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759
Copyright © 2016. www.marui.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs