Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย 99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180 โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759  
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  นโยบายการบริหารงาน
  สำนักงาน
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาสามปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือประชาชน
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
 
นายบำรุง พลทวี
นายก อบต.มะรุ่ย
ข่าวประชาสัมพันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
รายงานผลการดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2561  (ดู : 82)
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (ดู : 100)
ประกาศการกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ดู : 84)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (link Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ข่าวรับสมัครงาน / องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 52)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงนจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ดู : 67)
ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง (ดู : 68)
 
ภาพกิจกรรม    
 
 
โครงการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันสำคัญ (วันแม่แห่งชาต...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสา ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จั...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ร่...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการแต่...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบป...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 อ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 256...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561คณ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ Big Cleaning Day ศูนย์...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรร...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ปร...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ Big Cleaning Day ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
 
กระดานสนทนา
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
ตั้งกระทู้ใหม่  
ดูทั้งหมด  
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759
Copyright © 2016. www.marui.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ