Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย 99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180 โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759  
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  นโยบายการบริหารงาน
  สำนักงาน
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาสามปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือประชาชน
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
 
นายบำรุง พลทวี
นายก อบต.มะรุ่ย
ข่าวประชาสัมพันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
รายงานผลการดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2561  (ดู : 17)
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (ดู : 37)
ประกาศการกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ดู : 37)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์ส่วนกลางประจำสำนักงาน เข้าซ่อมแซม หมายเลขทะเบียน กข-๗๓๔๐ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์ไม่ปรับอากาศ ไป-กลับ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน (1วัน) ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กปฐมวัย (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ศพด.อบต.มะรุ่ย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ สวนสัตว์ภูเก็ต โดยวิธีเฉาพเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวัน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กปบมวัย (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ศพด.อบต.มะรุ่ย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 85 คนๆละ 60 บาท จำนวน 2 มื้อ (วันที่ 3 มกราคม 2562 (1 มื้อ) / วันที่ 4 มกราคม 2562 (1 มื้อ) ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย และสวนสัตว์ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ข่าวรับสมัครงาน / องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
 
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (ดู : 36)
ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 57)
ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ (อย่างไม่เป็นทางการ) (ดู : 58)
 
ภาพกิจกรรม    
 
 
โครงการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันสำคัญ (วันแม่แห่งชาต...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสา ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จั...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ร่...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการแต่...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบป...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 อ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 256...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561คณ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ Big Cleaning Day ศูนย์...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรร...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ปร...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ Big Cleaning Day ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
 
กระดานสนทนา
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
ตั้งกระทู้ใหม่  
ดูทั้งหมด  
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759
Copyright © 2016. www.marui.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ